GÉPJÁRMŰ KÁRRENDEZÉSI TUDNIVALÓK

A gépjármű kárrendezés legfontosabb lépéseiről, a káresemény bekövetkezése utáni legfontosabb teendőkről, a kárbejelentés különböző lehetőségeiről, a kárrendezéshez szükséges nyomtatványokról, partnereinkről, valamint szélvédő és egyéb üvegkárok javításával foglalkozó partnereinkről nyújtunk tájékoztatást.

Tapasztalja meg Ön is rugalmas és gyors kárrendezési megoldásainkat, és forduljon hozzánk bizalommal gépjárműkárbejelentés esetén online kárbejelentőnk kitöltésével telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül.

nem talált még szervizt? segítünk!

Vegye igénybe ingyenes Atotal javítási börze szolgáltatásunkat, és segítünk Önnek megfelelő javítóműhelyt találni - a legkedvezőbb javítási ajánlattal!

Szerződött javítóink nem csak a kárrendezés lebonyolításában segítik, hanem egyedi extra szolgáltatásokat is kínálnak. Ehhez nem kell mást tennie, mint a kárfelvételi szemlére kiérkező kárszakértőnknek jelezni, hogy szeretne élni ezzel a lehetőséggel, és kitölteni a pár kérdésből álló adatlapot, melyet a kárszakértő ad át Önnek.
ELSŐ LÉPÉS: KÁRFELVÉTEL ÉS SZEMLE

A kárbejelentését követően kárszakértőnk felveszi önnel a kapcsolatot időpont egyeztetés és kárfelmérés céljából. 

Hol történjen a szemle? 

Kárbejelentéskor meg kell adni azt a helyet, ahol a kiérkező kárszakértő megtekintheti (megszemlézheti) a balesetet szenvedett járművet. Ha a jármű mozgásképes és azt naponta használják, akkor praktikus olyan helyszín választása, ahol napközben (munkaidőben) a gépjármű kárfelmérése megtörténhet. Mozgásképtelen jármű esetében azt a helyszínt kell megadni, ahol a jármű található. Ha a jármű időközben szervizbe került, akkor a szerviz címét és elérhetőségét kell megadni. 

Milyen dokumentumok szükségesek a szemléhez? 
 • forgalmi engedély,
 • kötelező biztosítás esetén a baleseti bejelentő (kék-sárga, betétlap), vagy rendőrségi iratok
A kárrendezés meggyorsítása érdekében érdemes előkészíteni:
 • a jármű törzskönyvét (vagy annak másolatát), 
 • a járművet a baleset pillanatában vezető személy jogosítványát (vagy annak másolatát), 
 • valamint érdemes előre kitölteni a „Gépjármű kárbejelentő lap”-ot, és odaadni a szemlére kiérkező szakértőnek. 
Mi történik a szemlén?

A szakértő elvégzi a sérült gépjármű azonosítását a forgalmi engedély alapján. Megvizsgálja a gépjármű alvázszámát, feljegyzi a gépjármű felszereltségét.
Ezt követően rögzítésre kerülnek a gépjárművön található sérülések. A kárszakértő feladata eldönteni, mely sérülések tartoznak az adott káreseményhez illetve melyek azok a korábbi sérülések, amik nem hozhatók a bejelentett kárral összefüggésbe.

A szemle során a kárszakértő kitölti a kárfelvételi jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a gépjármű adatait, felszereltségét, futásteljesítményét és a gépjárművön található sérüléseket. A kárfelvételi jegyzőkönyv egy másolati példánya az ügyfelet illeti.

Mi is az a Atotal javítási börze?


Vegye igénybe ingyenes Atotal javítási börze szolgáltatásunkat, és segítünk Önnek megfelelő javítóműhelyt találni - a legkedvezőbb javítási ajánlattal!


Szerződött javítóink nem csak a kárrendezés lebonyolításában segítik, hanem egyedi extra szolgáltatásokat is kínálnak. Ehhez nem kell mást tennie, mint a kárfelvételi szemlére kiérkező kárszakértőnknek jelezni, hogy szeretne élni ezzel a lehetőséggel, és kitölteni a pár kérdésből álló adatlapot, melyet a kárszakértő ad át Önnek. 


MÁSODIK LÉPÉS: JAVÍTÁS VAGY TOTÁLKÁR

A jármű sérüléseinek rögzítése után ellenőrizzük, hogy a gépjármű gazdaságosan javítható-e. Amennyiben gazdaságosan javítható, úgy elkezdődhet a gépjármű helyreállítása. 

Javítás esetén a következő lehetőségek közül választhat:
 • Javítási számla benyújtása nélküli kárrendezés: előzetes javítási kalkulációt készítünk, mely alapján felajánljuk önnek a kártérítési összeget. Ha a későbbiekben mégis a számla alapján történő kárrendezés mellett döntene, a jogos különbözetet természetesen megtérítjük önnek. 
 • Javítási számla alapján történő kárrendezés: számlás javítás esetén minden esetben be kell nyújtani a részletes javítási számlát valamint a részletes javítási kalkulációt.
Fontos! A kártérítés meghatározásakor csak azokat a sérüléseket tudjuk figyelembe venni, amelyek a kárfelvételi jegyzőkönyvön rögzítésre kerültek.
Ha valamiért nem került rögzítésre minden sérülés a kárfelvételi jegyzőkönyvön, akkor kérjük, jelezze ezt telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 1 452 3333). Kárszakértőnk helyszín- és időpont egyeztetést követően elvégzi a pótszemlét. 

A totálkár-rendezés

Ha járműve gazdaságosan nem javítható, akkor úgynevezett totálkár-rendezésre kerül sor. Ez esetben a kártérítési összeg alapja a káridőponti érték és a maradványérték (balesetet szenvedett jármű értékének) különbözete.


HARMADIK LÉPÉS: A KIFIZETÉS 


A kártérítési összeg kifizetése csak a tulajdonosnak vagy az általa szabályosan meghatalmazott személynek, javítónak történhet. Ha a gépjárművet tulajdonjog-korlátozás terheli (pld.: banki hitel), akkor kérjük, hogy az ügyintézés meggyorsítása érdekében a jogfenntartótól szíveskedjék a kártérítés felvételére szóló engedményező nyilatkozatot beszerezni. 

Bármilyen kárkifizetés csak abban az esetben teljesíthető társaságunk részéről, amennyiben a kárigény minden tekintetben és kellően alátámasztásra került, továbbá, ha a biztosítási díjak befizetése határidőre és hiánytalanul megtörtént. 

A kárkifizetés feltétele az érvényben lévő, rendezett biztosítási szerződés megléte. 

Társaságunk elkészítette a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján érvényesített kárigények rendezésére vonatkozó KGFB kárrendezési szabályzatát. A szabályzat valamennyi ügyfelünk számára azonos és előre kiszámítható feltételeket fogalmaz meg a kárrendezés folyamatában. A szabályzatban rögzített határidők összhangban vannak az Európai Parlament és a Tanács 2005/14/EK Irányelve (ötödik gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv) 4e. cikkelyében foglaltakkal.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárrendezési szabályzat itt érhető el.

BONUS-MALUS RENDSZER a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások esetén

Az üzemben tartó a kármentes időszakhoz igazodó díjkedvezményre (bonus) jogosult, illetve az okozott és a biztosító teljesítési kötelezettségét kiváltó káresemények számához igazodó díjtöbblet (malus) fizetésére köteles.
 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Gépjárművezető vezetői engedélye,
 • Baleseti bejelentő
 • Rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • Meghatalmazás (ha nem a tulajdonos vagy a szerződő jelenti be a kárt)
Casco kárrendezés esetén, töréskárnál:
 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Gépjárművezető vezetői engedélye
 • Baleseti bejelentő (amennyiben van)
 • Rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • Meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt

Casco kárrendezés esetén, lopáskárnál:
 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Rendőrségi feljelentés
 • Gépjármű kulcsai, távkapcsolói
 • Adásvételi szerződés, számla
 • Szervizkönyv
 • Lízingszerződés, tartós bérleti szerződés, hitelszerződés (amennyiben van)
 • Meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
Vegye igénybe ingyenes Atotal javítási börze szolgáltatásunkat,  és segítünk Önnek megfelelő javítóműhelyt találni - a legkedvezőbb javítási ajánlattal. 
Szerződött javítóink nem csak a kárrendezés lebonyolításában segítik, hanem egyedi extra szolgáltatásokat is kínálnak. Ehhez nem kell mást tennie, mint a kárfelvételi szemlére kiérkező kárszakértőnknek jelezni, hogy szeretne élni ezzel a  lehetőséggel, és kitölteni a pár kérdésből álló adatlapot, melyet a kárszakértő ad át Önnek.  
Az adatlap tartalma alapján egy zárt javítói portálon meghirdetjük javításra járművét. A hirdetés során – az adatvédelmi előírásokra figyelemmel – semmilyen azonosításra alkalmas személyes adatot nem adunk meg, a hirdetést csak a velünk szerződött szervizek láthatják. A javításra vonatkozó hirdetés lezárása után telefonon tájékoztatjuk Önt a legkedvezőbb ajánlatot adó nyertes javító elérhetőségiről. Ha elfogadja az ajánlatot, akkor második lépésben a javító is felveszi a kapcsolatot Önnel, és meg tudják beszélni a javítás részleteit.
A javítási ajánlat elfogadása nem jelent semmilyen kötelezettséget Önre nézve, a javítás megkezdésig bármikor dönthet úgy, hogy a járművet inkább máshol javíttatja meg.


Miért előnyös, ha az Atotal javítási börze lehetőséget választja?
 • Mentesülhet a káresemény miatti ügyintézési terhektől, hiszen a szerviz munkatársai elintézik a szükséges adminisztrációt.
 • A biztosítói kifizetés is történhet közvetlenül a javító részére, ami azt jelenti, hogy Önnek nem kell megelőlegeznie a javítási költséget.
 • Élhet a javító ingyenes plusz szolgáltatási lehetőségeivel.
Ha a fenti két lehetőséggel is élni kíván (a javítót kívánja megbízni a kárügyintézési teendőkkel, ill. felhatalmazza a javítót a kárösszeg átvételére is) akkor kérjük, töltse ki az alábbi hivatkozásokra kattintva letölthető meghatalmazásunkat, és adja le azokat majd szervizben. Természetesen használható a szerviz saját nyomtatványa is.

Meghatalmazás - természetes (magán) személy részéről
Meghatalmazás - jogi személy (cégek) részéről
Tudta, hogy a szélvédősérülések nagy része javítható? 

Ha a sérülés nem nagyobb, mint egy 100 Ft-os érme, és a sérülésbe nem jutott szennyeződés, lehetőség van a szélvédő cseréje helyett pénztárcakímélő, szakszerű javításra is. Ragassza le azonnal a sérülést, és lépjen kapcsolatba egy üvegjavító szervizzel. 

Többszörösen is jól jár, ha csere helyett javítást választja:
 • Olcsóbb: a javíttatáshoz nem kell önrészt fizetnie, cascója teljes mértékben fedezi a javítás költségét.
 • Gyorsabb: kb. fél óra alatt elkészül, akár helyszíni kiszállással is.
 • És még a bónuszát sem rontja le a javítással helyrehozható üvegkár!
 • Ha nem túl nagy a sérülés, mindig érdeklődjön szervizénél a javítással kapcsolatban! 
Nem maradnak segítség nélkül azon ügyfeleink sem, akiknek már nem javítható a szélvédőjük, és mindenképpen annak cseréje szükséges: egyes partnereink átvállalják az önrész felét vagy akár a teljes önrészt cascós ügyfeleinktől. 

Üvegkár esetén válaszon gépjármű-üvegjavító partnereink közül.
 • A lopás felfedezése után azonnal értesítse a rendőrséget, és tegyen feljelentést! 
 • Ezt követően tegye meg a kárbejelentést.
 • A továbbiakban le kell adnia az ellopott gépkocsi kulcsait (vagy indító kártyáit) és szervizkönyvét (ha van), valamint be kell mutatni a jármű forgalmi engedélyét és törzskönyvét (ha rendelkezésre áll). 
Az ügyintézés megindításához az alábbi dokumentumok kitöltése szükséges:

Gépjárműlopás kárbejelentő lap
Kulcsátadási jegyzőkönyv
Nyilatkozat (gépjárműlopás kárügyben)
Az alábbiakban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján benyújtott bérgépjármű költség megfizetésére irányuló kárigények elbírálásával és térítésével kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni figyelmét. 

Milyen szempontokat veszünk figyelembe az elbírálás során?
 • Felmerül-e jövedelemveszteség a bérgépjármű igénybevétele nélkül?
 • A bérgépjármű igénybevételével felmerült költség magasabb-e, mint a bérlet hiányában felmerülő jövedelemveszteség?
 • Tömegközlekedési eszközzel és esetenként taxival megoldható-e a gépjármű hatékony helyettesítése?
 • Amennyiben a károsult esetleg mozgáskorlátozott, korlátozottsága lehetővé teszi-e a tömegközlekedési eszközök igénybevételét?
 • A károsult vagy családtagjai tulajdonában van-e más jármű, amivel a sérült jármű helyettesíthető?
 • Kimutatható-e útnyilvántartás alapján a sérült jármű rendszeres használata?
 • A bérleti díj meghaladja-e az átlagos piaci bérleti díjakat?
 • A bérelt jármű kategóriája magasabb-e a sérült jármű kategóriájánál?
Mikor térítjük meg az autókölcsönzés teljes költségét?
 • Ha az a kárenyhítést szolgálja;
 • Ha annak igénybevétele nélkül magasabb jövedelemveszteség keletkezne, mint a bérgépjármű költsége.
Milyen mértékig térítjük meg az autókölcsönzés költségét?
 • A sérült gépjármű optimális javítási idejére számított bérleti díj erejéig (optimális javítási idő alatt az az idő értendő, amely a jármű javításához technológiailag szükséges. Az optimális javítási idő számításakor nem vehető figyelembe a javító kapacitásbeli hiányosságaiból és az alkatrészellátás zavaraiból eredő késedelem.);
 • Az átlagos piaci bérleti díjakat meg nem haladó mértékben;
 • 20% mértékű önköltség levonásával, kivéve a sérült gépjárműnél legalább eggyel alacsonyabb kategóriájú gépjármű bérlete esetén.
Milyen dokumentumokra van szükségünk az igény elbírálásához?
 • Részletes indoklás és az igényt igazoló dokumentumok;
 • Sérült jármű káreseményt megelőző időszaki útnyilvántartása, illetve menetlevelei;
 • Amennyiben a munkaviszony feltétele saját jármű használata, úgy erről a tényről munkáltatói igazolás, valamint az igénylő munkaszerződésének másolata;
 • Vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, szerződéses megbízások másolata;
 • Bérgépjármű igénybevételét és költségét igazoló számla, megállapodás.
Ajánljuk figyelmébe!
 • Bérgépjármű igénybevételekor kérjük, vegye figyelembe, hogy a bérlet díja a km korlátozás melletti vagy km korlátozás nélküli tarifa esetén kedvezőbb (tekintettel a várható futásteljesítményére)!
 • Ha a bérleti költség alacsonyabb lenne kaució letételével, igényelje biztosítónktól a kaució megelőlegezését! A kauciót - az ügy körülményeit figyelembe véve - a jogalap elbírálása előtt is megelőlegezhetjük.
 • Ha biztosítónk a jogalapi-, illetve összegszerűségi döntést az optimális javítási időn belül valamilyen okból (pld.: irat, bizonyíték hiány) nem tudja meghozni, úgy kérjük a javíttatást casco biztosítás terhére, vagy a javítási költség megelőlegezésével elvégeztetni. A javítási költség megelőlegezésével esetlegesen felmerülő többletköltségeket – amennyiben ezek a kárenyhítést szolgálják – a biztosító előzetes egyeztetés alapján, pozitív jogalapi döntés esetén átvállalhatja.
További részletekért olvassa el Bérgépjármű tájékoztatónkat
Társaságunk lehetővé teszi a gépjárművükre casco és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással is társaságunknál rendelkező ügyfelei részére, hogy a gépjárműveikben kötelező felelősségbiztosítással rendelkező idegen személy által okozott és az okozó kötelező felelősségbiztosítása terhére térítendő káraikat előzetesen casco biztosításuk alapján rendezzék. 

Ez lényegében azt jelenti, hogy a casco biztosítás alapján rendezett kárügyekben bizonyos feltételek fennállása esetén az önrész nem kerül levonásra. Tehát ügyfelünknek nem kell az önrésszel kapcsolatos kárigényét intéznie az okozó biztosítójánál, mivel társaságunk a későbbiekben elszámol az érintett biztosítótársasággal. 

Így teljes egészében levesszük a kárügyintézéssel kapcsolatos teendőket ügyfeleink válláról. Amennyiben a társaságunk által kifizetett biztosítási szolgáltatási összeg (ideértve az előzetesen kifizetett önrészt is) teljes egészében megtérül, akkor ügyfeleink casco bonus besorolása is változatlan marad. 

Szolgáltatásunk különösen előnyös, hiszen díjmentesen nyújtjuk minden olyan ügyfelünknek, aki megtiszteli társaságunkat azzal, hogy gépjárművére nálunk rendelkezik casco és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással egyaránt.

Aktív kárrendezési tájékoztató »
Ügyfeleink a kárrendezés kezdetén tájékoztatást kapnak arról, hogy ügyüket mely kollégánk intézi, illetve, hogy az adott kollégánknak melyek az elérhetőségei (telefon, fax, e-mail). Bár kollégáink nagy szakmai tapasztalattal, többségük a gépjármű kárrendezésben megszerzett nagy gyakorlattal rendelkezik, előfordulhat, hogy a kárügy során olyan körülmény merül fel, amely miatt ügyfelünk kifogást, panaszt, észrevételt szeretne benyújtani.


Bárkit érhet baleset a közúti közlekedés során. Baleset okozta pánikunkat csökkentheti, valamint a későbbi kárrendezési ügyintézést megkönnyíti, ha tudjuk, mi a teendőnk egy ilyen szituációban.

 • Győződjön meg arról, hogy történt-e személyi sérülés!
 • Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget is értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani, törekedve arra, hogy a baleseti helyszínt változatlanul megőrizzük.
 • Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
 • Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni.
 • Fotókészítés: Érdemes fényképeket készíteni mobiltelefonunkkal a baleseti helyszínről és a járművek elhelyezkedéséről. Nincs szükség sok fotóra, elegendő néhány, az esetet megfelelően szemléltető felvételt készítenie.

  A baleset körülményeit a kék-sárga bejelentő nyomtatvány vagy az okostelefonon is használható E-kárbejelentő applikáció segítsévéel rögzítse.

 • Baleseti bejelentő nyomtatvány: A helyszínen ki kell tölteni a bármely ügyfélszolgálatunkon ingyenesen beszerezhető európai baleseti bejelentőt (kék-sárga nyomtatvány), és a balesetben résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát. Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!
Hogyan töltse ki a baleseti bejelentőt?
 • A nyomtatványt csak tollal szabad kitölteni, ügyelve arra, hogy a szöveg mindkét példányon jól olvasható legyen.
 • Az egyes pontok (mezők) tartalma minden nyelven ugyanaz, így például külföldön történt baleset esetében idegen nyelvű nyomtatvány is kitölthető.
 • Bármely biztosító logójával ellátott baleseti bejelentő kitölthető, nem kötelező az adott biztosító logójával ellátott nyomtatványt használni.
 • A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentés során.
 • A baleseti bejelentőt utólag nem szabad módosítani!
 • Mindig legyen toll és baleseti bejelentő a kesztyűtartóban.
 • Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.
 • A balesetben részes felek a helyszínen kötelesek átadni egymásnak a személyek és a gépjárművek azonosításához, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényesítéséhez szükséges adatokat, a baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat.

 • Digitális baleseti bejelentő:  A Magyar Biztosítók Szövetségének digitális kárbejelentő alkalmazása az E-kárbejelentő ( digitális kék-sárga bejelentő).
Mit kell tudni az E-kárbejelentő alkalmazásról? 

Az alkalmazás a papír alapú Baleseti bejelentő nyomtatvány digitális megfelelője.  Az alkalmazás segítségével is rögzítheti a baleset körülményeit. Segítségével azonnal elküldésre kerül a kitöltött digitális Baleseti bejelentő a káresemény részeseinek és az érintett biztosítóknak. Természetesen nem szükséges a digitális verziót használni, a papír alapú Baleseti bejelentő kitöltése továbbra is választható. Abban az esetben, ha a károkozónak nincs felelősségbiztosítása vagy a baleset valamelyik résztvevőjének külföldi rendszámú gépkocsija van, csak a papír alapú Baleseti bejelentő tölthető ki. Az E-kárbejelentő alkalmazás letölthető a z Google Chrome böngészőben futó  ekar.hu weboldalról, a Google Play vagy App Store áruházakból. Amennyiben az E-kárbejelentő szeretné használni, kérjük az alkalmazás letöltésekor a Profil menüpontban rögzítse személyes, gépjármű és felelősségbiztosítási adatait, mert társaságunk jelenleg nem biztosít QR kódot ezek tárolására.  Amennyiben balesetre kerül sor, kérjük, minden esetben ellenőrizze a betöltésre került adatok valódiságát. 

Készüljön fel utazásaira! Kérje ügyfélszolgálatainkon az ingyenes kék-sárga bejelentő-nyomtatványt vagy töltse le az E-kárbejentő alkalmazást mobiltelefonjára!

 • Ha egy másik gépkocsi Önnek kárt okoz, akkor 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójánál bejelenteni.
 • Ha gépkocsijával Ön okozott kárt egy másik gépkocsiban (vagy épületben), akkor 5 munkanapon belül köteles saját biztosítójának bejelenteni.
 • Casco biztosítás esetében a káreseményt a kár felfedezésétől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni.
 • A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
 • Fontos tudnia, hogy ha bármely fél nem tesz eleget kötelezettségeinek, és emiatt a kárelbírásás során felmerülő lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól.
Ha a kárt nem gépjármű okozza - hanem pl. kerékpáros, gyalogos vagy lovaskocsi -, és az okozó semmiféle olyan biztosítással nem rendelkezik, mely az adott kárügyben fedezetet biztosítana (pl. lakásbiztosításhoz tartozó vagy egyéb felelősségbiztosítás), a károsult közvetlenül az okozótól követelhet kártérítést.

További információk 

Gépjármű kárrendezési útmutató

További információk

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárrendezési szabályzat és tájékoztató