Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítás

A jog téged véd. Mi a jogaidat.


A JOG TÉGED VÉD – MI PEDIG A JOGAIDAT

Kérd visszahívásunkat, és munkatársunk segít a döntésben!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSED, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍV, ÉS MINDEN KÉRDÉSEDRE VÁLASZOL.


Tudod, kihez fordulj, milyen lehetőségeidvannak, ha jogi érdeksérelem ér vagy valaki beperle? Mi segítünk, hogy ne kelljen egyedül nekivágnod a jog útvesztőinek.

 • Jelentős szakmai ismeretekkel rendelkező ügyvédet ajánlunk jogi képviseletedre
 • A biztosítási összeg erejéig fedezzük a jogi eljárások költségeit, többek között az ügyvédi díjat, illetékeket, eljárási díjakat, végrehajtási költségeket, szakvélemények költségét
 • A jogvédelmi biztosítás mellett magánemberi és munkavállalói felelősségbiztosítási védelmet kínálunk, így mentesítünk– a biztosítási szerződésben meghatározott mértékben - az általad okozott károk megtérítése alól! 
 • Sürgős szükségesetben 24 órás telefonos jogi tanácsadással állunk rendelkezésedre

Mikor lehet szüksége jogvédelmi biztosításra?


 • ha munkáltatód jogtalanul felmond neked
 • ha új lakás vásárlása során jogi érdeksérelem ér
 • ha közlekedési balesetet szenvedsz
 • ha hibás terméket vásárolsz
 • ha csökkentik vagy megvonják szociális vagy TB juttatásodat
 • ha örökölt ingatlannal jogi problémák adódnak
 • ha jó hírnevedet sérelem éri, például közösségi oldalakon
 • ha a különböző hatóságokkal gyűlik meg a bajod, esetleg az adóhatósággal
 • ha gondatlanságból bűncselekmény elkövetőjévé válnál.

Mit nyújt számodra a Generali Juris biztosítás?


Négy biztosítási csomagunk közül választhatod ki az igényeinek leginkább megfelelő jogvédelmi lehetőséget. Felhívjuk figyelmedet, hogy a biztosítási védelem kizárólag a szerződés megkötése után bekövetkező jogi érdeksérelmekre terjed ki.

 • munkajogi jogvédelem
 • munkavállalói felelősségbiztosítás

Az Aktív csomag tartalma


Munkajogi jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk GYES után szeretett volna visszamenni munkahelyére. Munkáltatója nem vette vissza, ehelyett postán közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésről kapott levelet, ezzel együtt pedig a megszűnéskor kiállítandó iratokat. Ügyvédi segítséget adtunk ügyfelünknek, és így a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt kártérítésre kötelezték a munkáltatót.

Mennyibe kerül ez nekem?*A maximális kedvezmények elérése esetén biztosítási csomagjaink éves díja* egy fő 30 év alatti biztosított esetén:

 Aktív csomag Ezüst csomag Arany csomag Platina csomag
 14 500 Ft 15 500 Ft 21 500 Ft  28 500 Ft

A rád vonatkozó pontos díjért kérd szakértő segítségünket.

*Az általunk bemutatott díj  példában leírt paraméterek szerint számított díj. A szerződés éves díjfizetésű, banki lehívással. A 30 év alatti biztosított egyes  veszélyosztályba sorolt foglalkozású. A szerződés Aktív csomag esetén tartalmaz munkavállalói felelősségbiztosítást, míg az Ezüst, Arany és Platina csomag esetében nem. A szerződőnek van más folyamatos díjfizetésű biztosítása is a Generali Biztosító Zrt.-nél, így igénybe tudja venni a többszerződéses kedvezményt. A biztosítási díjat számos egyéb, a példában be nem mutatott tényező befolyásolhatja, különösen a szerződő példától eltérő igényei, az általa választott fedezet terjedelme (pl. Arany csomaghoz választ-e munkavállalói felelősségbiztosítást) a kedvezményre jogosító egyéb körülmények, a biztosított foglalkozásának veszélyosztályba sorolása. A példa szerinti díjszámítás a biztosító részéről nem minősül ajánlattételnek.
 • 10 területen jogvédelmi szolgáltatás
 • magánemberi felelősségbiztosítás
 • a negyedik évtől ügyvédeink évi egy alkalommal elkészítik ingatlanod adásvételi vagy egyéb szerződését

Az Ezüst csomag szolgáltatásai az Aktív csomagon felül


Kártérítési jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? A vasútállomáson nem nyílt ki a vonat ajtaja, ezért ügyfelünk egy másik ajtón szállt le, viszont addigra a vonat elindult. Emiatt ügyfelünk leesett a vonatról és eltört az alkarja és az arccsontja. Ügyfelünknek peren kívüli eljárásában segítettünk kártérítési igénye érvényesítésében.

Szerződéses jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk kazánja még a garanciális időszakban meghibásodott, szivárgott belőle a víz. A szakszerviz azt állapította meg, hogy a hiba helytelen bekötés miatt történt, emiatt nem történt meg a készülék cseréje. Segítségünkkel peres eljárás után a forgalmazó kicserélte a kazánt.

Termékfelelősségi jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk kávéfőzője felrobbant, és emiatt a konyha fala újrafestésre szorult. Az általunk biztosított ügyvéd segítségével a gyártó kártérítést fizetett.

Ingatlan jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk társasházában az egyik lakó rendszeresen a garázsok előtt parkolt, így azokat nem lehetett használni. Mivel ezt a problémát nem tudták egymás között rendezni, ügyvédi segítséget adtunk ügyfelünknek.

Személyiségi jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünket egyik munkatársa rendszeresen szidalmazta és becsületsértő jelzőkkel illette a Facebookon. Az emiatt kialakult szóbeszéd miatt elbocsátották állásából. Ügyvédi segítségünkkel ügyfelünk munkaviszonyát visszaállították, és személyiségi jogainak megsértése miatt kártérítést kapott.

Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk rendszeres szociális járadékát a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság megszüntette, majd fellebbezése után is fenntartotta ezt az állapotot. Ügyvédi segítségünkkel a bíróság hatályon kívül helyezte a döntést, és új eljárásra kötelezte a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot, aminek eredményeképpen visszakapta a járadékot.

Öröklési jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk édesapjának halála után kiderült, hogy végrendeletében az ügyfél féltestvérére hagyta a családi házat. Ügyfelünk segítséget kért a végrendelet érvényességének megállapításában. Kiderült, hogy a végrendelet egyik tanúja maga a féltestvér volt, így az érvénytelen. Ezután megadtuk az ügyvédi segítséget a végrendelet megtámadására.

Büntető és szabálysértési jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk kutyája kiszökött a kertből és megharapott egy járókelőt, akinek 8 napon túli sérülései lettek. Ügyfelünkkel szemben gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt büntetőeljárás indult. Ügyvédi segítséget biztosítottunk az eljárásra.

Sértetti, tanúi jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünket megpofozta a szomszédja, és 8 napon belül gyógyuló sérülései lettek. Ügyvédi segítséget nyújtottunk a szomszéddal szembeni feljelentés megtételére és a büntetőeljárásban ügyfelünk sértetti képviseletére.

Okiratszerkesztési jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünknek ügyvédi segítséget nyújtottunk nyaralója megvásárlásához. Az ügyvéd részt vett az egyeztető tárgyalásokon, elkészítette az adásvételi szerződést és a földhivatali ügyintézést elvégezte.
Ez a szolgáltatás a választott csomagtól függően a szerződésben meghatározott idő elteltével igényelhető.

Mennyibe kerül ez nekem?*A maximális kedvezmények elérése esetén biztosítási csomagjaink éves díja* egy fő 30 év alatti biztosított esetén:


 Aktív csomag Ezüst csomag Arany csomag Platina csomag
 14 500 Ft 15 500 Ft 21 500 Ft  28 500 Ft

A rád vonatkozó pontos díjért kérd szakértő segítségünket.

*Az általunk bemutatott díj  példában leírt paraméterek szerint számított díj. A szerződés éves díjfizetésű, banki lehívással. A 30 év alatti biztosított egyes  veszélyosztályba sorolt foglalkozású. A szerződés Aktív csomag esetén tartalmaz munkavállalói felelősségbiztosítást, míg az Ezüst, Arany és Platina csomag esetében nem. A szerződőnek van más folyamatos díjfizetésű biztosítása is a Generali Biztosító Zrt.-nél, így igénybe tudja venni a többszerződéses kedvezményt. A biztosítási díjat számos egyéb, a példában be nem mutatott tényező befolyásolhatja, különösen a szerződő példától eltérő igényei, az általa választott fedezet terjedelme (pl. Arany csomaghoz választ-e munkavállalói felelősségbiztosítást) a kedvezményre jogosító egyéb körülmények, a biztosított foglalkozásának veszélyosztályba sorolása. A példa szerinti díjszámítás a biztosító részéről nem minősül ajánlattételnek.

 • az Ezüst csomag tartalma
 • plusz általános jogi tanácsadás
 • plusz gépjármű jogvédelmi szolgáltatás
 • a harmadik évtől ügyvédeink évi egy alkalommal elkészítik ingatlanod adásvételi vagy egyéb szerződését

AZ Arany csomag szolgáltatásai az Ezüst csomagon felül


Gépjármű jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünket egy végrehajtó cég kereste meg parkolási bírságok behajtása miatt. Ügyfelünk semmilyen értesítést, felszólítást nem kapott korábban arról, hogy tartozása lenne. Ügyvédi segítségünkkel sikerült bizonyítani, hogy a kérdéses követelés már elévült, ezért ügyfelünk fizetési kötelezettsége megszűnt.

Előzetes képviseleti jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünket zebrán való átkelés közben elütötte egy autó, és eltört a kulcscsontja. Az ügyfelünknek ügyvédi segítséget adtunk a kárigény összeállításában, a kárösszeg megállapításában. A károkozó felelősségbiztosítója a kárigény benyújtása után teljeskörűen kifizette az ügyfél kárát.

Általános jogi tanácsadás


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünket válás után volt felesége beperelte az elmaradt gyermektartás megfizetése és gyermekelhelyezés érdekében. Ügyfelünket ügyvédi segítségünkkel felkészítettük az első tárgyalásra és jogi tanácsokkal láttuk el.


Mennyibe kerül ez nekem?*
A maximális kedvezmények elérése esetén biztosítási csomagjaink éves díja* egy fő 30 év alatti biztosított esetén:

 Aktív csomag Ezüst csomag Arany csomag Platina csomag
 14 500 Ft 15 500 Ft 21 500 Ft  28 500 Ft

A rád vonatkozó pontos díjért kérd szakértő segítségünket.


*Az általunk bemutatott díj  példában leírt paraméterek szerint számított díj. A szerződés éves díjfizetésű, banki lehívással. A 30 év alatti biztosított egyes  veszélyosztályba sorolt foglalkozású. A szerződés Aktív csomag esetén tartalmaz munkavállalói felelősségbiztosítást, míg az Ezüst, Arany és Platina csomag esetében nem. A szerződőnek van más folyamatos díjfizetésű biztosítása is a Generali Biztosító Zrt.-nél, így igénybe tudja venni a többszerződéses kedvezményt. A biztosítási díjat számos egyéb, a példában be nem mutatott tényező befolyásolhatja, különösen a szerződő példától eltérő igényei, az általa választott fedezet terjedelme (pl. Arany csomaghoz választ-e munkavállalói felelősségbiztosítást) a kedvezményre jogosító egyéb körülmények, a biztosított foglalkozásának veszélyosztályba sorolása. A példa szerinti díjszámítás a biztosító részéről nem minősül ajánlattételnek. • az Arany csomag tartalma
 • plusz jogvédelem hatósági vagy adóhatósági jogvitákban
 • a második évtől ügyvédeink évi egy alkalommal elkészítik ingatlanod adásvételi vagy egyéb szerződését


A Platina csomag szolgáltatásai az Arany csomagon felül


Cégautó jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk céges gépkocsijára egy este valaki sörösdobozt dobott, és betört a szélvédő, valamint sérült a motorháztető. A Casco biztosításra a cég bejelentette a kárt, de a szemle után a kárrendezés leállt. Ügyvédi segítségünkkel rövid átfutási idővel megtörtént a kár kifizetése.

Hatósági jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk családi házat épített. Az építési hatóság azt állapította meg, hogy az építési engedélytől nagyobb lett a ház, ezért büntetést szabtak ki. Az ügyfél fellebbezését elutasították. Segítségünkkel a bíróság megállapította, hogy a ház méretének eltérése a megengedett határon belül van, így az ügyfél mentesült a bírság befizetés alól.

Adójogi jogvédelem


Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk tartós kórházi kezelése miatt késve adta le adóbevallását. Az adóhatóság emiatt bírságot szabott ki rá. Ügyvédi segítségünkkel az adóhatóság megváltoztatta elsőfokú határozatát.

Mennyibe kerül ez nekem?*
A maximális kedvezmények elérése esetén biztosítási csomagjaink éves díja*egy fő 30 év alatti biztosított esetén:

 Aktív csomag Ezüst csomag Arany csomag Platina csomag
 14 500 Ft 15 500 Ft 21 500 Ft  28 500 Ft

A rád vonatkozó pontos díjért kérje szakértő segítségünket.

*Az általunk bemutatott díj  példában leírt paraméterek szerint számított díj. A szerződés éves díjfizetésű, banki lehívással. A 30 év alatti biztosított egyes  veszélyosztályba sorolt foglalkozású. A szerződés Aktív csomag esetén tartalmaz munkavállalói felelősségbiztosítást, míg az Ezüst, Arany és Platina csomag esetében nem. A szerződőnek van más folyamatos díjfizetésű biztosítása is a Generali Biztosító Zrt.-nél, így igénybe tudja venni a többszerződéses kedvezményt. A biztosítási díjat számos egyéb, a példában be nem mutatott tényező befolyásolhatja, különösen a szerződő példától eltérő igényei, az általa választott fedezet terjedelme (pl. Arany csomaghoz választ-e munkavállalói felelősségbiztosítást) a kedvezményre jogosító egyéb körülmények, a biztosított foglalkozásának veszélyosztályba sorolása. A példa szerinti díjszámítás a biztosító részéről nem minősül ajánlattételnek.


letölthető dokumentumok

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítás - feltétel

Generali Juris Biztosítási termékismertető

Jogvédelmi szolgáltatási igénybejelentő

Felelősségbiztosítási kárbejelentő magánemberi és munkavállalói felelősségbiztosításhoz