kezesi és garanciabiztosítások

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT?

Stabil pénzügyi hátteret biztosítunk vállalkozása számára. Kérje visszahívásunkat, és munkatársunk elmagyarázza a részleteket!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.

A kezesi biztosítás egy olyan speciális biztosítás, melynek értelmében társaságunk a biztosítási szerződés alapján kiállított biztosítói kötelezvényben arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított helyett kezesként fizetést teljesít a kedvezményezett számára, amennyiben a biztosított a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló vagy egyéb jogi kötelezettségét és ezért a kedvezményezettnek pénzügyi követelése keletkezik a biztosítottal szemben.

Miért ajánljuk?


  • Biztos hátteret nyújt az Ön szerződésein alapuló jogi kötelezettségeinek a teljesítéséhez.
  • Kezesi biztosításaink megfelelnek a közbeszerzési kötelezettségeknek, EU programokhoz kapcsolódó pályázatokhoz szükséges kezesi biztosítások feltételeinek.
  • Rugalmas konstrukcióként köthető.
  • A Generali stabil pénzügyi háttérként áll Ön és vállalkozása mögött.
A termékről szóló részletes információkat itt olvashat. » Részletek

fontos információ

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt felhívjuk figyelmét, hogy a Felnőttképzési tevékenység folytatásához, valamint akkreditált vizsgaközpontok számára szükséges vagyoni biztosíték feltételei és a Személytaxi szolgáltatás és diszpécserszolgálat vagyoni biztosíték biztosítás feltételei szerint a biztosítási fedezet nem terjed ki a háború, harci cselekmény következménye¬ként keletkezett károkra, továbbá azon károkra és követelésekre sem, melyek az ENSZ, az Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott embargóba vagy ezen szervezetek, országok egyéb gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tiltó vagy korlátozó rendelkezéseibe ütköző magatartásból, tevékenységből erednek vagy azzal bármely módon összefüggésbe hozhatók.

letölthető dokumentumok

Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések

Felnőttképzési tevékenység folytatásához, valamint akkreditált vizsgaközpontok számára szükséges vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei

Személytaxi szolgáltatás és diszpécserszolgálat vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei

Generali Bond biztosítási szerződési feltétel biztosítói kezesség és garancia vállalására

Általános vagyonbiztosítási feltételek

Garanciabiztosítás fémkereskedők pénzügyi biztosítékaként - Biztosítási Termékismertető

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték Biztosítási Termékismertető

Személytaxi szolgáltatás és diszpécserszolgálat vagyoni biztosíték - Biztosítási termékismertető

Generali Bond kezesi és garanciabiztosítás - Biztosítási Termékismertető

Felnőttképzési tevékenység folytatásához valamint akkreditált vizsgaközpontok számára szükséges vagyoni biztosíték - Biztosítási Termékismertető